Zarząd Oddziału Okręgowego

 w Bielsku-Białej

  NASZE KONKURSY


Zarząd Oddziału Okręgowego PZERiI
w Bielsku- Białej

organizuje
 
KONKURS  FOTOGRAFICZNY
„WAKACJE 2015 -  w obiektywie”

 

 

Komisja Kultury i Organizacji Wolnego Czasu Zarządu Oddziału Okręgowego PZERiI w Bielsku - Białej, zaprasza do wzięcia udziału

w Konkursie Fotograficznym  „Wakacje 2015 – w obiektywie”.
 
 

 
Organizatorem konkursu jest Zarząd Oddziału Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bielsku -Białej.

Konkurs jest adresowany do Emerytów, Rencistów i Inwalidów z obszaru działania Oddziału Okręgowego PZERiI  Bielsko-Biała.
Głównym celem konkursu jest promowanie czynnego wypoczynku oraz upowszechnianie fotografii o wysokich walorach estetycznych i artystycznych.
 

Temat konkursu „Wakacje 2015 - w obiektywie”.
Prace powinny przedstawiać wydarzenia kulturalne związane z czynnym wypoczynkiem, imprezy kulturalno-sportowe, pejzaże, obiekty zabytkowe itp.
 

Termin zgłaszania prac upływa 30 grudnia 2015 roku. Ogłoszenie wyników 29 luty 2016 r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów, o czym w takim przypadku poinformuje na stronie internetowej www.pzeribielsko.pl Zarządu Oddziału Okręgowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bielsku – Białej.
 

 
1. Przewiduje się nagrody i wyróżnienia.
 
2. Rozdanie nagród marzec 2016 r.
 
Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 

 

1. Każdy uczestnik może przysłać tylko 5 zdjęć.
 
2. Uczestnik może zgłaszać tylko zdjęcia własnego autorstwa. Prace wykonywane zbiorowo nie będą rozpatrywane.
 
3. Zdjęcia konkursowe należy nadsyłać drogą elektroniczną lub z podaniem nazwiska autora i określeniem miejscowości, gdzie było zdjęcie wykonywane. Zdjęcia  należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: konkurs2014.15@gmail.com  w rozmiarze min. 2560 x 1920 pixeli przy rozdzielczości min. 72 dpi, format pliku: JPG z minimalną kompresją.
 
4. Zabronione jest nadsyłanie na konkurs zdjęć naruszających dobre obyczaje, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym także naruszające prawa autorskie, dobra osobiste, prawo do wizerunku lub jakiekolwiek inne prawa przysługujące osobom trzecim.
 
5. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach podobnych do uzyskiwanych w ciemni fotograficznej,

tj. rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, kadrowaniu. Wszelkie inne zmiany (fotomontaż, kolaż, manipulacja cyfrowa)

są niedopuszczalne.
 
6. Rozdanie nagród marzec 2016 roku. Termin rozdania nagród zostanie podany na stronie internetowej stronie internetowej www.pzeribielsko.pl  Zarządu Oddziału Okręgowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bielsku - Białej.
 

 

1. Nadesłane prace oceni Jury powołane przez Organizatora.
 
2. Decyzja Jury jest ostateczna, nieodwołalna i nie podlega reklamacji.
 
3. Werdykt zostanie przesłany do laureatów prac drogą mailową i ogłoszony na stronie internetowej www.pzeribielsko.pl     

Zarządu Oddziału Okręgowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bielsku – Białej.
 
4. Organizator ma prawo do wyłączenia spod obrad Jury prac nie spełniających warunków regulaminu.
 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania, reprodukcji i publikacji fotografii konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich na własnych stronach internetowych oraz w  publikacjach o charakterze informacyjnym i promującym konkurs Zarządu Oddziału Okręgowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bielsku – Białej, zawsze z podaniem nazwiska  autora prac. Organizator nie będzie publikował adresów e-mailowych uczestników konkursu.
 
6. Prawa autorskie do fotografii zgłoszonych do konkursu pozostają własnością ich autorów. Z tytułu wykorzystania fotografii do celów opisanych w niniejszym regulaminie Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej, a w przypadku skierowania przeciwko Organizatorowi roszczeń osoby trzeciej ze względu na naruszenie jej praw autorskich lub dóbr osobistych, uczestnik konkursu zobowiązuje się ponosić odpowiedzialność cywilno-prawną z tytułu wad prawnych zgłoszonych fotografii.
 
7. W szczególnych przypadkach Organizator ma prawo odwołać konkurs.
 

 

1. Zdjęcia nadesłane na konkurs nie tracą praw autorskich.
 
2. Organizatorzy mają prawo do publikacji zdjęć uczestników konkursu w celach promocyjnych.
 
3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane  przez Organizatora w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Organizator ma prawo wprowadzić zmiany w regulaminie, o czym ma obowiązek poinformować na stronie internetowej www.pzeribielsko.pl  Zarządu Oddziału Okręgowego Związku Emerytów, Rencistów

i Inwalidów w Bielsku – Białej.
 
5. Zgłoszenie prac na konkurs uważane jest za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883)
 

 

Zarząd Oddział Okręgowego PZERiI
w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 92
43-300 Bielsko-Biała
Kontakt e-mail: konkurs2014.15@gmail.com
 

Regulamin konkursu
"WAKACJE 2015 - w obiektywie"

opracował: mgr inż. Ryszard JANCZEWSKI

  WYNIKI KONKURSU


 

Wynik Konkursu Fotograficznego "WAKACJE 2014 - w obiektywie"

 

Zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej Zarządu Oddziału Okręgowego PZERiI w Bielsku-Białej.

 

Komisja Kultury i Organizacji Wolnego Czasu w składzie:

Henryk Wójtowicz - Przewodniczący,

Teresa Opyrchał - Wiceprzewodnicząca,

Ryszard Janczewski - członek,

Krystyna Gniza - członek.


Organizator konkursu adresował konkurs do Seniorów i Osób Niepełnosprawnych z obszaru działania Oddziału Okręgowego PZERiI Bielsku-Białej.
Celem konkursu było promowanie czynnego wypoczynku oraz upowszechnianie fotografii o wysokich walorach estetycznych i artystycznych.

Jednym z warunków konkursu „Wakacje 2014 - w obiektywie” powinny być przedstawione wydarzenia kulturalne związane z czynnym wypoczynkiem,

imprezy kulturalno-sportowe, pejzaże, obiekty zabytkowe itp.

 

Komisja jednogłośnie przyznała I nagrodę dla Koła nr 11 z Mazańcowic i II nagrodę Panu Wacławowi Morawskiemu za fotografie wykonane

w Beskidzie Śląsko-Morawskim w Rożnove pod Radhostem (Czechy).

 

Nagrody zostaną wręczone na oficjalnym spotkaniu w Zarządzie Oddziału Okręgowego PZERiI w Bielsku-Białej.

 

 

Nagrodzone fotografie:

 

 

I miejsce - Koło nr 11 w Mazańcowicach

 

 

Zakopane - Krzeptówki

 

 

Szczyrk

 

 

 

Ogród Hortulus - Pomorze

 

 

 Trzy Lpki - Podbeskidzie

 

 

Warszawa - Grób Nieznanego Żołnierza

 

 

 

II miejsce - Beskid Śląsko-Morawski Rożnov pod Radhostem (Czechy), zdjęcia wykonał Pan Wacław Morawski.

 

 

 

 

 

 

Komisja Konkursowa Oddziału Okręgowego PZERiI w Bielsku-Białej, zaprasza do wzięcia udziału 

w kolejnym Konkursie Fotograficznym "Wakacje 2015 - w obiektywie".

 

Ryszard Janczewski

 

 

 

 

 

Strona główna :: O nas :: Struktura organizacyjna :: Działalność :: Aktualności :: Ogłoszenia :: Współpraca :: Filmy :: Galeria :: Pasje, Hobby i Twórczość :: Kontakt
wykonanie: www.kompmar.net.pl