Zarząd Oddziału Okręgowego

 w Bielsku-Białej

  NASZE KONKURSY


 

Konkurs na Najciekawiej Prowadzoną Kronikę

 

przez Koło / Rejon Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

działających w ramach

Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Bielsku - Białej.

 

 

Zarząd Oddziału Okręgowy PZERiI w Bielsku - Białej wraz z Komisją Kultury i Organizacji Wolnego Czasu kontynuują każdego roku Konkurs na Najciekawiej Prowadzoną  Kronikę.

 

 

Celem konkursu jest dalsze uaktywnienie Kół/Rejonów PZERiI na odcinku kronikarskiego dokumentowania swojej działalności, rejestrowania ciekawych zdarzeń i  faktów z życia Oddziałów Rejonowych i Kół PZERiI.

Kryteria oceny konkursowej stanowią:

 

 

Należy zadbać o takie informacje jak:

 

 

Kroniki corocznie przedkłada się do oceny w Zarządzie Okręgowym PZERiI w Bielsku- Białej w terminie do 31 stycznia każdego roku, a  Komisja Konkursowa dokonuje ich oceny i przedkłada swoje decyzje do akceptacji Prezydium Zarządu Okręgowego PZERiI w Bielsku- Białej.

Po dokonaniu komisyjnej oceny ostateczną kolejność zatwierdza Prezydium Zarządu Okręgowego PZERiI w Bielsku- Białej przyznając dyplomy i wyróżnienia.

Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie dyplomów oraz uhonorowanie wyróżnionych kronikarzy odbywa się corocznie w miesiącu kwietniu na spotkaniu organizowanym przez Zarząd Okręgowy  PZERiI w Bielsku- Białej.
   


 

       W dniu 4 marca 2015 r. w siedzibie Zarządu Okręgowego PZERiI w Bielsku - Białej
rozstrzygnięty został Konkurs na "Najciekawiej Prowadzoną Kronikę w 2014 r".

 

Komisja Konkursowa pracowała w składzie:

 

  1. Janusz Gembala- Przewodniczący Zarządu O/O PZERiI w Bielsku- Białej - Nadzorujący Konkurs.
  2. Henryk Wójtowicz - Wiceprzewodniczący Zarządu  oraz Przewodniczący Komisji Kultury i Organizacji Wolnego Czasu
    O/O PZERiI w Bielsku -Białej.
  3. Teresa Opyrchał - Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury.
  4. Krystyna Rymarczyk - Członek Komisji.
  5. Ryszard Janczewski - Członek Komisji.    

Komisja działając na podstawie regulaminu konkursu przeanalizowała 14 kronik, nadesłanych do konkursu.
Ocenę kronik przeprowadzono według następującego kryterium:

 


» W konkursie "Najciekawiej prowadzoną Kronikę w 2014 roku"  Komisja przyznała następującą punktację:

 

I miejsce:    Komorowice - Koło nr 29     = 181 punktów
II miejsce:    Czaniec - Koło nr 23         = 179 punktów

Dwa równorzędne III miejsce:    Rudzica- Koło nr 19 oraz O/R Wadowice    = 177 punktów.

 

Wyróżnienia przyznano  następującym  kronikom:

 

Bielsko- Biała, Górne Przedmieście - Koło nr 24, Czechowice Lotos, O/R Żywiec, Lipowa Podlas, Jaworze - Koło nr 8, Wilkowice - Koło nr 32,  PZERiI Odział Okręgowy B-B.

Podziękowania za udział w konkursie dla następujących Kół:  Świętoszówka - Koło nr 5, Osiedle Karpackie B-B - Koło nr 20, Kronika Sztandaru O/O PZERI B-B.

Komisja zauważa, że poziom prowadzenia kronik jest coraz wyższy. Zasadne jest również podjęcie w najbliższej przyszłości instruktażu dla osób prowadzących kroniki  i szczegółowe zapoznanie ich z kryteriami oceny kronik. Zachęcanie do prowadzenia kronik, kultywowania tradycji poprzez rejestrację historii, wydarzeń oraz wspaniałych chwil z życia członków Związku we wszystkich jednostkach organizacyjnych Związku jest ważnym zadaniem dla Zarządu.

Serdeczne podziękowania i słowa najwyższego uznania składamy wszystkim uczestnikom oraz kronikarzom,  ponieważ  nasza historia i tradycja w piękny sposób jest rejestrowana i przekazywana kolejnym pokoleniom.

T. O.
 

  PRACE KONKURSOWE


 

 

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
     
     
   

 

Strona główna :: O nas :: Struktura organizacyjna :: Działalność :: Aktualności :: Ogłoszenia :: Współpraca :: Filmy :: Galeria :: Pasje, Hobby i Twórczość :: Kontakt
wykonanie: www.kompmar.net.pl