Zarząd Oddziału Okręgowego

 w Bielsku-Białej

  O NAS


 

»  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Bielsku-Białej
     jest organizacją społeczną, pozarządową i niezależną, do którego należy:

 

 

     Ogółem Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział w Bielsku- Białej zrzesza ponad
    10 tysięcy członków.

 

»  Skład Zarządu Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego
     Sądu Koleżeńskiego.

 

    Podczas V Okręgowego Zjazdu Delegatów PZERiI, który odbył się 15 lutego 2024 r.w Bielsku-Białej,
    zostały wybrane
nowe Władze Związku.
 

 Skład Zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Okręgowy w Bielsku Białej

 

   

Lp.
Imię I Nazwisko  Funkcja
1

Aniela Leśniak

członek
2
Stanisław Białecki

członek Prezydium

3
Andrzej Kobiela członek
4
Elżbieta Szczygieł członek
5
Janina Matusik członek
6

Małgorzata Imielska

członek
7
Alicja Dzikot skarbnik
8

Urszula Śliwka-Dawczyk

członek
9
Jolanta Jurzak sekretarz
10

Bogusław Machej

członek
11
Małgorzata Fiałek członek
12
Teresa Opyrchał członek
13
Bogdan Małek
członek
14
Bogumiła Grzelczak członek Prezydium
15 Henryka Cisowska
członek
16 Franciszek Gąsiorek
Przewodniczący
17 Elżbieta Mendrok członek
18 Dorota Adamowicz członek
19 Zbigniew Kliś I zastępca przewodniczącego
20 Anna Kudzia członek
21 Franciszek Galocz II zastępca przewodniczącego
22 Roman Ryrych członek
23 Alfons Blachura członek
24 Maria Kubas członek
25 Wiesław Przygoda członek

 

   
    Prezydium Zarządu ukonstytuowało się w następującym składzie:
 
     Przewodniczący - p. Franciszek Gąsiorek
     I   Zastępca Przewodniczącego - p. Zbigniew Kliś
     II  Zastępca Przewodniczącego - p. Franciszek Galocz
         Sekretarz -    p. Jolanta Jurzak
         Skarbnik  -    p. Alicja Dzikot
         Członek   -    p. Stanisław Białecki
         Członek   -    p. Bogumiła Grzelczak
 

     Okręgowa Komisja Rewizyjna

         Przewodniczący - Mirosława Kondratowicz
         Sekretarz - Krzysztof Kula
         Członek  - Aleksander Łoza
 

     Okręgowy Sąd Koleżeński

         Przewodniczący - Maria Malec
         Sekretarz - Urszula Pudełko
         Członek   - Aleksandra Zagata
 

     Zaproponowani kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Prezydium Zarządu.

    

Strona główna :: O nas :: Struktura organizacyjna :: Działalność :: Aktualności :: Ogłoszenia :: Współpraca :: Filmy :: Galeria :: Pasje, Hobby i Twórczość :: Kontakt
wykonanie: www.kompmar.net.pl