Zarząd Oddziału Okręgowego

 w Bielsku-Białej

FORMULARZ KONTAKTOWY

Imię, nazwisko / Firma

*

E-mail

*

Zapytanie

*

Ile jest 1 + 3 =

  OGŁOSZENIA


13-06-2018
III złaz jesienny - ZAPRASZAMY!

 

 

III ZŁAZ  „ZŁOTA JESIEŃ SENIORA”
pod hasłem: SENIORZY DLA NIEPODLEGŁEJ
  13.09.2018

 

Impreza dofinansowana przez Gminę Bielsko-Biała
META: „Chata na Groniu” w Mesznej 


I.    ORGANIZATORZY
    Zarząd Oddziału PTTK  „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej,
    Zarząd Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów  i Inwalidów w Bielsku- Białej,


II.   ORGANIZATOR WSPIERAJĄCY 

      Rada Seniorów Miasta Bielska -Białej


III.   KIEROWNICTWO ZŁAZU
Lucyna Bardel - Komandor Złazu / Prezes Oddziału
Janusz Gembala - V-ce Komandor Złazu/Prezes Zarządu O/O PZERiI  w Bielsku-Białej
Andrzej Dutka  - Organizacja Złazu z ramienia PZER i I
Terasa Opyrchał - Organizacja Złazu z ramienia PZER i I
Janina Dyrda - obsługa mety,
Marek Imielski - obsługa mety
Maria Borgieł  - obsługa mety/Przodownik Turystyki Górskiej
Stanisław Podżorski - obsługa trasy/ Przodownik Turystyki Górskiej

Adres kierownictwa Złazu:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej

ul. Wzgórze 9                       43 – 300 Bielsko-Biała
Tel. 33 812 24 00
e-mail: pttkbielsko@wp.pl,     www.bielsko.pttk.p

 

IV.    CELE  ZŁAZU
1. wspieranie wartości edukacyjnych jubileuszu 100-lecia  odzyskania Niepodległości
2. kształtowanie nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu przez  seniorów
3. propagowanie zasobów przyrodniczych na trasach turystycznych
integracja środowisk senioralnych

V.      TERMIN  I  META ZŁAZU

Termin: 13.09.2018r.  (czwartek)
Meta:     Chata na Groniu w Mesznej


VI.   UCZESTNICTWO W ZŁAZIE
    W Złazie mogą wziąć udział: 
    seniorzy Bielska-Białej (członkowie PTTK i członkowie PZERiI Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej)
    Osoby bez wpłaty wpisowego nie są uczestnikami Złazu w rozumieniu niniejszego regulaminu.

VII.  UBEZPIECZENIE I BEZPIECZEŃSTWO
    Członkowie PTTK z aktualnie opłaconymi składkami są ubezpieczeni od NNW w ramach polisy Generalnej ZG PTTK

    w TU    ERGO-HESTIA.
    Pozostali uczestnicy  ubezpieczają się we własnym zakresie.
    Od uczestników Złazu wymagany jest dobry stan zdrowia, odpowiedni ubiór stosowny do prognozowanych warunków   atmosferycznych.
    Osoby, które ukrywają stan zdrowia będący przeszkodą w jego uczestnictwie, biorą udział w Złazie wyłącznie na swoją odpowiedzialną.
    Organizatorzy proszą każdego uczestnika o zabranie osobistej apteczki pierwszej pomocy m.in. środków opatrunkowych.
    Koła udział z Złazie zgłaszają jako drużyna, minimum 10 osób, a za drużynę odpowiedzialny jest wyznaczony kierownik drużyny.
    Turyści indywidualni – zapisują się w Biurze Oddziału PTTK w Bielsku-Białej
    Wszystkich uczestników Złazu obowiązuje przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz zasad etyki turystycznej i ochrony przyrody.
 

VIII.  ZAPISY I  ZGŁOSZENIA

Zapisów indywidualnych i drużynowych dokonuje się w nieprzekraczalnym  terminie do 06 września 2018r.
Kierownik drużyny  wypełnia dokładnie kartę zgłoszenia  (załącznik) i wraz z wpisowym dokonuje zapisu w  biurze Oddziału PTTK 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej
ul. Wzgórze 9, 43 – 300 Bielsko-Biała
lub osobiście  w Biurze Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE”
w Bielsku-Białej. Wtorek: 12.00 – 17.00, Środa: 12.00 – 16.00, Czwartek:  10.00 – 15.00 ,  Piątek – 12.00- 15.00
Wpłaty można dokonać na konto:
ING Bank Śląski O/Bielsko-B 74 1050 1070 1000 0001 0004 1961
 Fakturę za wpisowe Koła otrzymają po zgłoszeniu w dniu zapisów ( sprawy rachunkowe)
LICZBA   MIEJSC OGRANICZONA ( do 200 osób). Liczy się kolejność zgłoszeń

IX. KOSZTY UCZESTNICTWA


Opłata za udział w Złazie
25 zł – mieszkańcy Bielska-Białej,
30  zł - pozostali.
Uczestnicy Złazu w ramach wpisowego otrzymują:
Transport  uczestników do Mesznej i z Mesznej 
Znaczek jubileuszowy
Organizacja Złazu (materiały, delegacje wolontariuszy, dyplomy za uczestnictwo dla drużyn)
Oprawa muzyczna
Ciepły posiłek i herbata. Pozostałe napoje we własnym zakresie.
Ognisko będzie udostępnione dla uczestników, gdzie można upiec przyniesioną ze sobą kiełbaskę i dodatki.

 

X.     PRZEBIEG ZŁAZU ( Złaz odbędzie się bez względu na pogodę).


Ze względu na okoliczność i wyjątkowy rok - każdy uczestnik proszony jest o posiadanie elementów stroju w kolorach biało-czerwonych.

Transport: Od kolejności zgłoszenia się zależy godzina odjazdu  grupy. Autokary odjeżdżają  o godz. 9.00 lub o godz. 10.00.
Godzina odjazdu grupy zostanie podana kierownikowi drużyny

Godz. 9.00, i  10.00  – Odjazd autokarów  (Dolna Płyta PKS w Bielsku-Białej, ul. Warszawska).
Dojazd autokarów do Mesznej (Dom Strażaka)
Przejście uczestników pod opieką kierowników drużyn
(spacerem ok. 45 min.  podejście pod górę) do Chaty na Groniu.
Trasa wymaga  niewielkiej kondycji fizycznej, gdyż do Chaty nie można podjechać autokarem.

od godz. 12.00 - Integracyjne spotkanie seniorów
- otwarcie Złazu, rejestracja uczestników, ciepły posiłek
- pieśń patriotyczna
- biesiada  z Góralską Kapelą

14.00 – podsumowanie Złazu
    przejście do autokarów ( Dom Strażaka w Mesznej)
godz. 15.00 - odjazd autokarów - I grupa uczestników
godz. 16.00 - odjazd autokarów - II grupa uczestników

UWAGI KOŃCOWE

 

  •     w przypadku złych warunków atmosferycznych Kierownictwo Złazu zastrzega sobie prawo zmian w programie.
  •     prawo interpretacji niniejszego Regulaminu jest zastrzeżone dla organizatora Złazu


 

 

Zobacz regulamin > tutaj

 

 

 

 

powrót »

Strona główna :: O nas :: Struktura organizacyjna :: Działalność :: Aktualności :: Ogłoszenia :: Współpraca :: Filmy :: Galeria :: Pasje, Hobby i Twórczość :: Kontakt
wykonanie: www.kompmar.net.pl