Zarząd Oddziału Okręgowego

 w Bielsku-Białej

  OGŁOSZENIA


10-08-2015
Petycja w sprawie bezpłatnych badań profilaktycznych dla bielskich seniorów

Bielsko-Biała, 10.08.2015


Szanowny Pan       
Jacek Krywult       
Prezydent Miasta Bielska-Białej       
 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o objęcie bezpłatnymi badaniami profilaktycznymi bielskich seniorów powyżej 65 roku życia w kierunku:
 

1. Nowotworów płuc i  gruźlicy płuc

 

oraz osób powyżej 60 roku życia w kierunku

 

2. Chorób układu krążenia.
 

Decyzję o napisaniu tej petycji podjęliśmy po kolejnych głosach o wykluczeniu części mieszkańców miasta z programu badań, ze względu na podeszły wiek.
 

Już od ponad roku Nasz Związek propaguje ideę Miasta Przyjaznego Starzeniu, co ma ścisły związek z jakością życia ludzi sędziwych. Jesteśmy zdania, że poszerzenie bezpłatnych badań profilaktycznych o seniorów sprzyjać będzie zdrowotności tej grupy społecznej, w myśl zasady, że profilaktyka jest tańsza niż koszty leczenia. Objęcie seniorów programem badań profilaktycznych poprawi poczucie bezpieczeństwa, w sytuacji obecnych problemów szpitali w naszym regionie.
 

Prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prośby.
                           

Przewodniczący Zarządu O/O PZERiI
Janusz Gembala              


Wiceprzewodniczący Zarządu O/O PZERiI
      Henryk Wójtowicz             
 

Do wiadomości


1.Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Klimaszewski
2.Wiceprzwodniczący Rady Miejskiej
Przemysław Drabek
3.Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu
Agnieszka Gorgoń-Komor
4.Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu
Piotr Ryszka

 

 

Petycja do pobrania » 

 

 

powrót »

Strona główna :: O nas :: Struktura organizacyjna :: Działalność :: Aktualności :: Ogłoszenia :: Współpraca :: Filmy :: Galeria :: Pasje, Hobby i Twórczość :: Kontakt
wykonanie: www.kompmar.net.pl