/aktualnosci/start/75 Aktualności - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Bielsko Biała

Zarząd Oddziału Okręgowego

 w Bielsku-Białej

  AKTUALNOŚCI


 

25-07-2015

Dobrze się stało, że wzorem innych polskich miast Rada Miasta Bielska - Białej powołuje radę seniorów. Według posiadanych przez nas informacji, dotychczas powstało około 80 rad, głównie w większych miastach. Nadchodzi więc czas, że jako środowisko seniorów, czy jak powszechnie się nazywa emerytów, czyli najstarszej grupy społecznej będziemy zauważalni w życiu społecznym również w mieście Bielsku- Białej.

22-05-2015

Solidarność międzypokoleniowa

 

07-05-2015

Najgorzej w Europie jest starzeć się w Polsce i w Grecji.
Seniorom najlepiej żyje się w Szwecji i Danii

 

 "Polska jest przedostatnia w rankingu krajów UE przyjaznych seniorom według indeksu aktywnego starzenia się (AAI).

Za nami jest Grecja, a tuż przed nami Słowacja. Dwa lata temu byliśmy na ostatnim miejscu. Najlepszymi krajami są: Szwecja, Dania i Holandia.

[...]"

 ZACHĘCAMY DO PRZECZYTANIA CAŁEGO ARTYKUŁU NA STRONIE
www.wpolityce.pl

 

27-04-2015

3 Maja-przed nami 224 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja (właściwie Ustawy Rządowej z dn.3 maja 1791roku). Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie, nowoczesną spisaną konstytucją. Również 3 Maja w Kościele katolickim w Polsce obchodzona jest liturgiczna uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.....

16-04-2015

W Polsce nie ma systemu opieki medycznej nad pacjentami w podeszłym wieku. Brakuje geriatrów, a specjalistycznych poradni i oddziałów szpitalnych jest jak na lekarstwo. Główną barierą jest metoda rozliczania świadczeń medycznych przez NFZ, która zakłada finansowanie tylko jednej choroby, choć ludzie starsi z reguły cierpią na kilka schorzeń jednocześnie. Tymczasem z przeprowadzonej przez NIK analizy wynika, że pacjent w podeszłym wieku kompleksowo prowadzony przez geriatrę funkcjonuje lepiej, a jego leczenie kosztuje mniej.

25-03-2015

Wielkanoc tuż...tuż...

  

Życzymy wszystkim naszym Członkom
i Sympatykom, aby Wielkanoc ogarnęła Was szczególną tradycją i nowymi szczęśliwymi przeżyciami, ale przede wszystkim by Wielkanoc umocniła Waszą wiarę,
podniosła na duchu
i napełniła Wasze serca radością.

20-03-2015

Jest to okres, w którym czujemy się rozdrażnieni, mamy silne bóle głowy,

spada odporność, a organizm jest osłabiony. Brakuje nam chęci do wszystkiego,

a najbardziej do jakiejkolwiek pracy i jedyne, o czym marzymy przez cały dzień

to łóżko i kołdra, pod którą można się zakopać. Przesilenie wiosenne to także okres,

kiedy nasze samopoczucie jest, łagodnie mówiąc, niezbyt dobre.

 

 

 

16-03-2015

KOMUNIKAT

Dnia 12 marca br. w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie delegacji Zarządu O/O PZERiI w składzie przewodniczący - Janusz Gembala, wiceprzewodniczący - Henryk Wójtowicz, wiceprzewodnicząca Komisji Kultury - Teresa Opyrchał z Dyrektorem Zakładu mgr Anną Nawrocką. Strony uzgodniły wstępny zakres  i harmonogram prac remontowo-modernizacyjnych w budynku nr 92 przy ul.Sobieskiego.

W ramach współpracy zostały już podjęte prace porządkowe na przyległym terenie zieleni (nasadzenia krzewami ozdobnymi). W najbliższym czasie wystąpimy o nadanie nazwy  temu miejscu „SKWER SENIORA”. Należy podkreślić wielką życzliwość i zrozumienie ze strony Pani dyr. Anny Nawrockiej dla potrzeb środowiska bielskich Seniorów. Dzięki takiej postawie uruchomienie Bielskiego Centrum Seniora w zmodernizowanym budynku staje się  coraz bardziej realne. „Wspieranie i umożliwianie aktywnego starzenia się w mieście będzie jednym z najbardziej efektywnych sposobów na podtrzymanie wysokiej jakości życia i dobrobytu w starzejącym się i coraz bardziej zurbanizowanym świecie”.(fragment „Przewodnik Miasta Przyjazne Starzeniu’’).
 

HW
 

02-03-2015

Śląska Rada ds.Polityki Senioralnej

W rezultacie spotkania dotyczącego Powołania Rady ds. Polityki Senioralnej w dniu 13 lutego br. powstała Mapa potrzeb-oczekiwań, a mianowicie:
 

1) Dostęp do geriatrii, stworzenie miejskich domów seniora oraz opieki senioralnej.
2) Miejskie Karty Seniora
3) Finanse Rady ds. Polityki Senioralnej.
4) Bezpłatne szczepienia dla Seniorów.
5) Bezpłatne poradnictwo prawne dla Seniorów.
6) Centra Wigor - połączenie  bibliotek, centrum rehabilitacji, centrum edukacji.
7) Kongres Zdrowia Seniora-wykłady spotkania z lekarzami.
8) Zespoły tematyczne.
9) Konkursy dedykowane Seniorom w ramach RPO WSL 2014-2020.

 

Pełnomocnik Marszałka ds. Organizacji Pozarządowych i Równych Szans Pani Joanna Stępień wskazała na możliwość cyklicznego kontaktu  mailowego oraz poprzez  stronę internetową utworzoną z myślą i dedykowaną organizacjom pozarządowym z naszego województwa: www. ngo.slanskie.pl
Natomiast fundamentalne znaczenie ma specjalnie utworzone konto pocztowe: seniorzy@slaskie.pl

Oddział Okręgowy PZERiI Bielsko-Biała reprezentowali kol. Teresa Opyrchał oraz kol. Henryk Wójtowicz..
W zaprezentowanym wystąpieniu kol. Wójtowicz podjął m.in. problem partycypacyjnego kierunku polityki senioralnej w Naszym Regionie.
Z całą pewnością wykorzystamy nowe możliwości prezentowania stanowiska Naszego Związku w sprawach społecznie doniosłych .

H.W. 

 

«  pobierz dokument

25-02-2015

Inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia nowego święta podjął w 2010 roku prezydent Lech Kaczyński....

14-02-2015

Piątek, 13 lutego 2015

Powstanie Rada Seniorów w województwie śląskim

Strona główna :: O nas :: Struktura organizacyjna :: Działalność :: Aktualności :: Ogłoszenia :: Współpraca :: Filmy :: Galeria :: Pasje, Hobby i Twórczość :: Kontakt
wykonanie: www.kompmar.net.pl