Zarząd Oddziału Okręgowego

 w Bielsku-Białej

  AKTUALNOŚCI


 

16-03-2015

KOMUNIKAT

Dnia 12 marca br. w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie delegacji Zarządu O/O PZERiI w składzie przewodniczący - Janusz Gembala, wiceprzewodniczący - Henryk Wójtowicz, wiceprzewodnicząca Komisji Kultury - Teresa Opyrchał z Dyrektorem Zakładu mgr Anną Nawrocką. Strony uzgodniły wstępny zakres  i harmonogram prac remontowo-modernizacyjnych w budynku nr 92 przy ul.Sobieskiego.

W ramach współpracy zostały już podjęte prace porządkowe na przyległym terenie zieleni (nasadzenia krzewami ozdobnymi). W najbliższym czasie wystąpimy o nadanie nazwy  temu miejscu „SKWER SENIORA”. Należy podkreślić wielką życzliwość i zrozumienie ze strony Pani dyr. Anny Nawrockiej dla potrzeb środowiska bielskich Seniorów. Dzięki takiej postawie uruchomienie Bielskiego Centrum Seniora w zmodernizowanym budynku staje się  coraz bardziej realne. „Wspieranie i umożliwianie aktywnego starzenia się w mieście będzie jednym z najbardziej efektywnych sposobów na podtrzymanie wysokiej jakości życia i dobrobytu w starzejącym się i coraz bardziej zurbanizowanym świecie”.(fragment „Przewodnik Miasta Przyjazne Starzeniu’’).
 

HW
 

Strona główna :: O nas :: Struktura organizacyjna :: Działalność :: Aktualności :: Ogłoszenia :: Współpraca :: Filmy :: Galeria :: Pasje, Hobby i Twórczość :: Kontakt
wykonanie: www.kompmar.net.pl