/aktualnosci/start/60 Aktualności - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Bielsko Biała

Zarząd Oddziału Okręgowego

 w Bielsku-Białej

  AKTUALNOŚCI


 

18-03-2016

Nadchodzi świąteczny czas...

 

 

 Życzymy
wszystkim naszym Członkom i Sympatykom,
aby Wielkanoc ogarnęła Was szczególną tradycją i nowymi szczęśliwymi przeżyciami, ale przede wszystkim by Wielkanoc umocniła Waszą wiarę,
podniosła na duchu
i napełniła Wasze serca radością.

 

 

 

 

 

 

 

05-02-2016

 

Dnia 28 stycznia br. odbyło się w hałcnowskim Domu Kultury uroczyste spotkanie Prezydium Zarządu O/O PZERiI z przedstawicielami władz miasta Bielska-Białej, instytucji , organizacji, i osób współpracujących ze związkowcami.

 

Między innymi życzenia złożyli: Prezydent Miasta Bielska-Białej Pan Jacek Krywult, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jarosław Klimaszewski, Dyrektor ZGM w Bielsku-Białej Pani Anna Nawrocka, Proboszcz Parafii p.w. Nawiedzenia N.M.P. w Hałcnowie ks.Stanisław Morawa.

 

Odczytano życzenia Sekretarza Stanu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pana Stanisława Szweda oraz Posła na Sejm RP Pana Grzegorza Pudy.

 

Opracował H.W.

25-01-2016

Rada jest organem opiniodawczym i doradczym składającym się z 20 członków działających społecznie przy Marszałku Województwa Śląskiego w celu wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej. Kadencja Rady trwa 3 lata.
 

Jej działania będą zmierzały przede wszystkim do integrowania środowisk osób starszych, tworzenia płaszczyzny wymiany dobrych praktyk, informowania i wspierania środowisk seniorów, budowania przestrzeni społecznej przyjaznej najstarszym mieszkańcom oraz włączania zagadnienia starzenia się do regionalnych dokumentów strategicznych co umożliwi nadanie kierunków regionalnej polityce senioralnej.
 

21 grudnia 2015 r. podczas sesji Sejmiku Województwa Śląskiego Pan Wojciech Saługa - Marszałek Województwa Śląskiego wręczył zaświadczenia dla członków Śląskiej Rady ds. Seniorów.
 

Członkiem Rady ds. Seniorów przy Marszałku Województwa Śląskiego został Henryk Wójtowicz Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Bielsku-Białej.
 

 

25-01-2016

W trakcie pierwszego posiedzenia członkowie rady wybrali spośród swego grona Prezydium. Przewodniczącą została dr Maria Zrałek, jej zastępcą Henryk Wójtowicz zaś sekretarzem Ewa Kulisz.
 

10-12-2015

Życzenia Pana Prezydenta Miasta Bielsko-Biała Jacka Krywulta z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. 

01-12-2015

Przypomnijmy, że inicjatorem powołania Rada Seniorów w Bielsku -Białej był Zarząd wraz z Komisją Kultury Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bielsku Białej. Na terenie miasta Bielska -Białej aktywnie pracuje 11 Kół Emerytów naszego Związku tj. blisko 1tysiąc członków.
 

Cieszymy się, że Rada to jeden z pierwszych pomysłów integrowania bielskich seniorów, czyli reprezentacji coraz to liczniejszej grupy mieszkańców miasta. Powstała dzięki zaangażowaniu pracowników Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bielska -Białej, którym kieruje Naczelnik p. Dariusz Mrzygłód, w szczególności pracy p. Agnieszki Moroń.
 

23-11-2015

Na początku listopada br. miały miejsce spotkania konsultacyjne przedstawicieli Zarządu O/O PZERiI z władzami Powiatu Bielskiego (Starostą p. Andrzejem Płonką, Wicestarostą p. Grzegorzem Szetyńskim, Przewodniczącym Rady Powiatu p. Janem Borowskim). Strona związkowa przedstawiła projekt powołania do życia Rady ds. Seniorów  Powiatu Bielskiego.

Życzliwość i zrozumienie postulatów związkowców zaowocowało złożeniem 17 listopada br. następującego pisma.   

 

06-11-2015

Apelujemy do członków PZERiI oraz naszych sympatyków o aktywny udział w obchodach Święta Niepodległości.

Niech będzie to dzień zadumy nad historią i okazją do wyrażania uczuć patriotycznych. Pamiętajmy o wywieszeniu biało-czerwonych flag, uczestniczeniu w mszach za ojczyznę i innych formach manifestowania umiłowania Polski.

 

06-11-2015

W Katowicach dzień 20 października 2015 r. był dniem spotkania seniorów, mieszkańców  województwa śląskiego. Na zaproszenie Marszałka Województwa Śląskiego w uroczystościach tych brała udział Teresa Opyrchał, przewodnicząca Komisji Kultury przy Oddziale Okręgowym PZERiI w Bielsku- Białej. Wojewódzki Dzień Seniora połączony z debatą w Muzeum Śląskim, którą zorganizowała "Gazeta Wyborcza" i Śląski Urząd Marszałkowski w ramach wspólnej akcji "DługoWIECZNI".

 

 

12-10-2015

1 października br. odbyło się w Warszawie inauguracyjne posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Inauguracja miała charakter szczególny. Odbyła się w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych, ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Honorowy patronat nad OPS objęła marszałek sejmu RP, a patronat merytoryczny Komisja Polityki Senioralnej.

 

07-10-2015

1 października br. na zaproszenie Wicewojewody Śląskiego p. Mirosława Szemli doszło do spotkania z przedstawicielami PZERiI. Związkowcy przedstawili postulaty i potrzeby środowiska Seniorów...

 

.

21-09-2015

 

Arystoteles określał politykę, jako rodzaj sztuki rządzenia państwem, której celem jest dobro wspólne. Senior czyli starszy z j. łac. senex-stary.

...
 

02-09-2015

Dnia 1 września br. w 76 rocznicę wybuchu II wojny światowej, delegacja Oddziału Okręgu Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów z Bielska -Białej złożyła symboliczną wiązankę kwiatów przed pomnikiem na przełęczy Przegibek.

24-08-2015

1 września, przed nami 76 rocznica wybuchu II wojny światowej. Po dwudziestu latach niepodległości  II Rzeczpospolitej ( 1918-1939), 1 września  1939 roku Niemcy Adolfa Hitlera  napadły na Polskę, a 17 września do agresora dołączyła Rosja bolszewicka Józefa Stalina. Pasmo niewyobrażalnych zbrodni najeźdźców i ogrom cierpień , strat Narodu Polskiego rozciągnęło się na pięć długich lat.

Apelujemy do członków PZERiI, oraz naszych sympatyków o aktywny udział w obchodach tej rocznicy ku przestrodze i pamięci. Niech będzie to dzień zadumy nad historią i okazją do wyrażenia uczuć  patriotycznych. Pamiętajmy o uhonorowaniu kwiatami zniczami, miejsc walki ,pochówku bohaterskich Obrońców Naszej Ojczyzny.

03-08-2015

Dnia 29 lipca br. w siedzibie Zarządu O/O PZERiI w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie związkowców z zaproszonym gościem, Dyrektorem ZUS Oddział w Bielsku-Białej  p. Barbarą Adamską.

Strona główna :: O nas :: Struktura organizacyjna :: Działalność :: Aktualności :: Ogłoszenia :: Współpraca :: Filmy :: Galeria :: Pasje, Hobby i Twórczość :: Kontakt
wykonanie: www.kompmar.net.pl