Zarząd Oddziału Okręgowego

 w Bielsku-Białej

  AKTUALNOŚCI


 

18-03-2016

Nadchodzi świąteczny czas...

 

 

 Życzymy
wszystkim naszym Członkom i Sympatykom,
aby Wielkanoc ogarnęła Was szczególną tradycją i nowymi szczęśliwymi przeżyciami, ale przede wszystkim by Wielkanoc umocniła Waszą wiarę,
podniosła na duchu
i napełniła Wasze serca radością.

 

 

 

 

 

 

 

05-02-2016

 

Dnia 28 stycznia br. odbyło się w hałcnowskim Domu Kultury uroczyste spotkanie Prezydium Zarządu O/O PZERiI z przedstawicielami władz miasta Bielska-Białej, instytucji , organizacji, i osób współpracujących ze związkowcami.

 

Między innymi życzenia złożyli: Prezydent Miasta Bielska-Białej Pan Jacek Krywult, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jarosław Klimaszewski, Dyrektor ZGM w Bielsku-Białej Pani Anna Nawrocka, Proboszcz Parafii p.w. Nawiedzenia N.M.P. w Hałcnowie ks.Stanisław Morawa.

 

Odczytano życzenia Sekretarza Stanu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pana Stanisława Szweda oraz Posła na Sejm RP Pana Grzegorza Pudy.

 

Opracował H.W.

25-01-2016

Rada jest organem opiniodawczym i doradczym składającym się z 20 członków działających społecznie przy Marszałku Województwa Śląskiego w celu wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej. Kadencja Rady trwa 3 lata.
 

Jej działania będą zmierzały przede wszystkim do integrowania środowisk osób starszych, tworzenia płaszczyzny wymiany dobrych praktyk, informowania i wspierania środowisk seniorów, budowania przestrzeni społecznej przyjaznej najstarszym mieszkańcom oraz włączania zagadnienia starzenia się do regionalnych dokumentów strategicznych co umożliwi nadanie kierunków regionalnej polityce senioralnej.
 

21 grudnia 2015 r. podczas sesji Sejmiku Województwa Śląskiego Pan Wojciech Saługa - Marszałek Województwa Śląskiego wręczył zaświadczenia dla członków Śląskiej Rady ds. Seniorów.
 

Członkiem Rady ds. Seniorów przy Marszałku Województwa Śląskiego został Henryk Wójtowicz Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Bielsku-Białej.
 

 

Strona główna :: O nas :: Struktura organizacyjna :: Działalność :: Aktualności :: Ogłoszenia :: Współpraca :: Filmy :: Galeria :: Pasje, Hobby i Twórczość :: Kontakt
wykonanie: www.kompmar.net.pl