Zarząd Oddziału Okręgowego

 w Bielsku-Białej

  AKTUALNOŚCI


 

25-01-2016

Rada jest organem opiniodawczym i doradczym składającym się z 20 członków działających społecznie przy Marszałku Województwa Śląskiego w celu wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej. Kadencja Rady trwa 3 lata.
 

Jej działania będą zmierzały przede wszystkim do integrowania środowisk osób starszych, tworzenia płaszczyzny wymiany dobrych praktyk, informowania i wspierania środowisk seniorów, budowania przestrzeni społecznej przyjaznej najstarszym mieszkańcom oraz włączania zagadnienia starzenia się do regionalnych dokumentów strategicznych co umożliwi nadanie kierunków regionalnej polityce senioralnej.
 

21 grudnia 2015 r. podczas sesji Sejmiku Województwa Śląskiego Pan Wojciech Saługa - Marszałek Województwa Śląskiego wręczył zaświadczenia dla członków Śląskiej Rady ds. Seniorów.
 

Członkiem Rady ds. Seniorów przy Marszałku Województwa Śląskiego został Henryk Wójtowicz Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Bielsku-Białej.
 

 

25-01-2016

W trakcie pierwszego posiedzenia członkowie rady wybrali spośród swego grona Prezydium. Przewodniczącą została dr Maria Zrałek, jej zastępcą Henryk Wójtowicz zaś sekretarzem Ewa Kulisz.
 

10-12-2015

Życzenia Pana Prezydenta Miasta Bielsko-Biała Jacka Krywulta z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. 

Strona główna :: O nas :: Struktura organizacyjna :: Działalność :: Aktualności :: Ogłoszenia :: Współpraca :: Filmy :: Galeria :: Pasje, Hobby i Twórczość :: Kontakt
wykonanie: www.kompmar.net.pl