/aktualnosci/start/45 Aktualności - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Bielsko Biała

Zarząd Oddziału Okręgowego

 w Bielsku-Białej

  AKTUALNOŚCI


 

21-09-2016

W dniu 13.09.2016 roku odbył się I Bielski Złaz Seniorów na szlaku: Bielsko-Biała- Szyndzielnia- Klimczok, który zgromadził 140 uczestników. Byli to członkowie PZERiI, PTTK „Podbeskidzie” oraz sympatycy. Wśród uczestników złazu były osoby niepełnosprawne w tym jedna osoba z opiekunem. 

06-09-2016

„Dziękujemy bohaterom i obrońcom Polski . Nie możemy zapominać o naszej odpowiedzialności za kraj”.

30-08-2016

 

 

Z Januszem Gembalą i Henrykiem Wójtowiczem, przewodniczącym i wiceprzewodniczącym bielskiego Zarządu Odziału Okręgowego PZERI rozmawia Wanda Then

 

 

23-08-2016

W miesiącu styczniu rozpoczęliśmy pracę w Kole od zorganizowania uroczystości opłatkowej, która odbyła się 14.01.2016 r. W imprezie wzięło udział 152 osób w tym 27 zaposzonych gości, orkiestra strażacka oraz dzieci z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mazańcowicach. ....

18-07-2016

 KOMUNIKAT


Dnia 5.07.2016r. z inicjatywy przedstawicieli Zarządu O/O PZERiI w Bielsku-Białej
odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami Wydziału Prewencji KMP w Bielsku-Białej, w którym uczestniczyli:

 

  • Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Bielsku-Białej podinsp. mgr Mariusz Kuliński
  • Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KMP w Bielsku-Białej nadkom. mgr Wiesław Mizia
  • Specjalista Wydziału Prewencji KMP w Bielsku-Białej nadkom. mgr Aleksandra Gęga

 

 

02-06-2016

 

KOMUNIKAT

Bielsko-Biała 31.05.2016

 

Dnia 31.05.br. z inicjatywy przedstawicieli Zarządu O/O PZERiI w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie z Panią Dorotą Łabudą Dyrektorem Generalnym Ogólnopolskiego Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji i Opieki TriVita, w Porąbce k/Bielska-Białej.

Wyrażono wolę nawiązania ścisłej współpracy i działań na rzecz osób starszych oraz niepełnosprawnych.

 

 

26-04-2016

3 Maja - przed nami 225 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja (właściwie Ustawy Rządowej z dn.3 maja 1791roku). Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie, nowoczesną spisaną konstytucją. Również 3 Maja w Kościele katolickim w Polsce obchodzona jest liturgiczna uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Dzieło Konstytucji 3 Maja - naprawy państwa przerwała konfederacja targowicka. Targowica stała się synonimem zdrady, głupoty i wysługiwania się obcym państwom.

 

Apelujemy do członków PZERiI oraz naszych sympatyków o aktywny udział w obchodach Święta 3 Maja. Niech będzie to dzień zadumy nad historią i okazją do wyrażania uczuć patriotycznych. Pamiętajmy o wywieszeniu biało-czerwonych flag, uczestniczeniu w mszach za ojczyznę i innych formach manifestowania umiłowania Polski.

26-04-2016

Komunikat w sprawie Komisji RM w dn. 19.04.2016

Bielsko-Biała, 25.04.2016r.

 

KOMUNIKAT

 

Z inicjatywy Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bielsku- Białej Przemysława Drabka oraz Wiceprzewodniczącego Śląskiej Rady ds. Seniorów Henryka Wójtowicza, na posiedzeniu w dniu 19.04.2016r. Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, podjęto temat polityki senioralnej Województwa Śląskiego i Bielska-Białej.

 

Aktualną problematykę z zakresu gerontologii zaprezentowała Pani dr Izabela Zając-Gawlak. Znaczenie dla osób starszych organizacji pozarządowych na przykładzie Uniwersytetu III Wieku ( bariery i szanse) przedstawiła Pani Elżbieta Gacek. Pan Henryk Wójtowicz wskazał kwestie regionalnej i lokalnej polityki senioralnej, a przede wszystkim:

 

- koncepcję regionalnej i lokalnej polityki senioralnej w oparciu o zaktualizowaną w 2015 roku Strategię Polityki Społecznej Województwa Śląskiego,

 

- rekomendacje Marszałka Województwa Śląskiego Pana Wojciecha Saługi dla regionów w zakresie polityki senioralnej.

 

W toku dyskusji Pan Przemysław Drabek przedstawił wnioski w sprawie aktualizacji Miejskiego Programu na rzecz Osób Starszych na lata 2014-2020. Zmiany mają na celu wprowadzenie do programu działań, spójnych z programami wojewódzkimi oraz konkretnymi potrzebami seniorów z Bielska-Białej. Szczególnie istotnym wnioskiem jest podjęcie działań na rzecz włączenia Miasta Bielska-Białej do Światowej Sieci Miast Przyjaznych Osobom Starszym WHO.

 

Opracował HW

06-04-2016

Ta prosta i skuteczna inicjatywa ma na celu ułatwienie niesienia pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Pomoże w sytuacji, kiedy ratownicy medyczni, lekarze, strażacy muszą szybko reagować, a brak kontaktu z człowiekiem będącym np. po wylewie czy udarze może dramatycznie opóźnić akcję. Projekt skierowany jest do osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych, zakłada umieszczenie wszystkich ważnych informacji o osobie (pacjencie) w jednym miejscu.

W pudełku znajdą się ważne dane - telefony do osób najbliższych, informacje o chorobach, uczuleniach, przyjmowanych lekach oraz przebytych operacjach itp. (według odpowiedniej karty informacyjnej).

 

„Pudełko życia’’ powinno znajdować się w oznakowanym miejscu np. w lodówce. W Polsce po raz pierwszy projekt wprowadzono w Wejherowie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. O powstaniu projektu tak pisze pan Kozłowski Robert Z-ca Dyrektora MOPS

02-04-2016

Jak powszechnie wiadomo we współczesnym świecie panował dotychczas głównie negatywny stereotyp seniora, jednak od pewnego czasu zaczyna to ulegać zmianie. Starsze osoby pomału zaczynają być postrzegane jako pełne życia, optymistycznie nastawione do świata, zadbane i ambitne. Zauważona zostaje także rola seniorów, jako osób doświadczonych, w wychowaniu i edukacji młodego pokolenia. Każdy powinien być świadomy, że starość to nie smutny czas w życiu, lecz okres, w którym można zająć się sobą, realizacją swoich marzeń i pragnień. Poniżej przedstawię nowoczesny wizerunek seniora, jego ważną rolę w kształtowaniu społeczeństwa oraz kilka możliwości rozwoju dla osób starszych.

18-03-2016

Nadchodzi świąteczny czas...

 

 

 Życzymy
wszystkim naszym Członkom i Sympatykom,
aby Wielkanoc ogarnęła Was szczególną tradycją i nowymi szczęśliwymi przeżyciami, ale przede wszystkim by Wielkanoc umocniła Waszą wiarę,
podniosła na duchu
i napełniła Wasze serca radością.

 

 

 

 

 

 

 

05-02-2016

 

Dnia 28 stycznia br. odbyło się w hałcnowskim Domu Kultury uroczyste spotkanie Prezydium Zarządu O/O PZERiI z przedstawicielami władz miasta Bielska-Białej, instytucji , organizacji, i osób współpracujących ze związkowcami.

 

Między innymi życzenia złożyli: Prezydent Miasta Bielska-Białej Pan Jacek Krywult, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jarosław Klimaszewski, Dyrektor ZGM w Bielsku-Białej Pani Anna Nawrocka, Proboszcz Parafii p.w. Nawiedzenia N.M.P. w Hałcnowie ks.Stanisław Morawa.

 

Odczytano życzenia Sekretarza Stanu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pana Stanisława Szweda oraz Posła na Sejm RP Pana Grzegorza Pudy.

 

Opracował H.W.

25-01-2016

Rada jest organem opiniodawczym i doradczym składającym się z 20 członków działających społecznie przy Marszałku Województwa Śląskiego w celu wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej. Kadencja Rady trwa 3 lata.
 

Jej działania będą zmierzały przede wszystkim do integrowania środowisk osób starszych, tworzenia płaszczyzny wymiany dobrych praktyk, informowania i wspierania środowisk seniorów, budowania przestrzeni społecznej przyjaznej najstarszym mieszkańcom oraz włączania zagadnienia starzenia się do regionalnych dokumentów strategicznych co umożliwi nadanie kierunków regionalnej polityce senioralnej.
 

21 grudnia 2015 r. podczas sesji Sejmiku Województwa Śląskiego Pan Wojciech Saługa - Marszałek Województwa Śląskiego wręczył zaświadczenia dla członków Śląskiej Rady ds. Seniorów.
 

Członkiem Rady ds. Seniorów przy Marszałku Województwa Śląskiego został Henryk Wójtowicz Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Bielsku-Białej.
 

 

25-01-2016

W trakcie pierwszego posiedzenia członkowie rady wybrali spośród swego grona Prezydium. Przewodniczącą została dr Maria Zrałek, jej zastępcą Henryk Wójtowicz zaś sekretarzem Ewa Kulisz.
 

Strona główna :: O nas :: Struktura organizacyjna :: Działalność :: Aktualności :: Ogłoszenia :: Współpraca :: Filmy :: Galeria :: Pasje, Hobby i Twórczość :: Kontakt
wykonanie: www.kompmar.net.pl