Zarząd Oddziału Okręgowego

 w Bielsku-Białej

  AKTUALNOŚCI


 

26-04-2016

Komunikat w sprawie Komisji RM w dn. 19.04.2016

Bielsko-Biała, 25.04.2016r.

 

KOMUNIKAT

 

Z inicjatywy Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bielsku- Białej Przemysława Drabka oraz Wiceprzewodniczącego Śląskiej Rady ds. Seniorów Henryka Wójtowicza, na posiedzeniu w dniu 19.04.2016r. Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, podjęto temat polityki senioralnej Województwa Śląskiego i Bielska-Białej.

 

Aktualną problematykę z zakresu gerontologii zaprezentowała Pani dr Izabela Zając-Gawlak. Znaczenie dla osób starszych organizacji pozarządowych na przykładzie Uniwersytetu III Wieku ( bariery i szanse) przedstawiła Pani Elżbieta Gacek. Pan Henryk Wójtowicz wskazał kwestie regionalnej i lokalnej polityki senioralnej, a przede wszystkim:

 

- koncepcję regionalnej i lokalnej polityki senioralnej w oparciu o zaktualizowaną w 2015 roku Strategię Polityki Społecznej Województwa Śląskiego,

 

- rekomendacje Marszałka Województwa Śląskiego Pana Wojciecha Saługi dla regionów w zakresie polityki senioralnej.

 

W toku dyskusji Pan Przemysław Drabek przedstawił wnioski w sprawie aktualizacji Miejskiego Programu na rzecz Osób Starszych na lata 2014-2020. Zmiany mają na celu wprowadzenie do programu działań, spójnych z programami wojewódzkimi oraz konkretnymi potrzebami seniorów z Bielska-Białej. Szczególnie istotnym wnioskiem jest podjęcie działań na rzecz włączenia Miasta Bielska-Białej do Światowej Sieci Miast Przyjaznych Osobom Starszym WHO.

 

Opracował HW

06-04-2016

Ta prosta i skuteczna inicjatywa ma na celu ułatwienie niesienia pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Pomoże w sytuacji, kiedy ratownicy medyczni, lekarze, strażacy muszą szybko reagować, a brak kontaktu z człowiekiem będącym np. po wylewie czy udarze może dramatycznie opóźnić akcję. Projekt skierowany jest do osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych, zakłada umieszczenie wszystkich ważnych informacji o osobie (pacjencie) w jednym miejscu.

W pudełku znajdą się ważne dane - telefony do osób najbliższych, informacje o chorobach, uczuleniach, przyjmowanych lekach oraz przebytych operacjach itp. (według odpowiedniej karty informacyjnej).

 

„Pudełko życia’’ powinno znajdować się w oznakowanym miejscu np. w lodówce. W Polsce po raz pierwszy projekt wprowadzono w Wejherowie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. O powstaniu projektu tak pisze pan Kozłowski Robert Z-ca Dyrektora MOPS

02-04-2016

Jak powszechnie wiadomo we współczesnym świecie panował dotychczas głównie negatywny stereotyp seniora, jednak od pewnego czasu zaczyna to ulegać zmianie. Starsze osoby pomału zaczynają być postrzegane jako pełne życia, optymistycznie nastawione do świata, zadbane i ambitne. Zauważona zostaje także rola seniorów, jako osób doświadczonych, w wychowaniu i edukacji młodego pokolenia. Każdy powinien być świadomy, że starość to nie smutny czas w życiu, lecz okres, w którym można zająć się sobą, realizacją swoich marzeń i pragnień. Poniżej przedstawię nowoczesny wizerunek seniora, jego ważną rolę w kształtowaniu społeczeństwa oraz kilka możliwości rozwoju dla osób starszych.

Strona główna :: O nas :: Struktura organizacyjna :: Działalność :: Aktualności :: Ogłoszenia :: Współpraca :: Filmy :: Galeria :: Pasje, Hobby i Twórczość :: Kontakt
wykonanie: www.kompmar.net.pl