Zarząd Oddziału Okręgowego

 w Bielsku-Białej

  AKTUALNOŚCI


 

26-04-2016

3 Maja - przed nami 225 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja (właściwie Ustawy Rządowej z dn.3 maja 1791roku). Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie, nowoczesną spisaną konstytucją. Również 3 Maja w Kościele katolickim w Polsce obchodzona jest liturgiczna uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Dzieło Konstytucji 3 Maja - naprawy państwa przerwała konfederacja targowicka. Targowica stała się synonimem zdrady, głupoty i wysługiwania się obcym państwom.

 

Apelujemy do członków PZERiI oraz naszych sympatyków o aktywny udział w obchodach Święta 3 Maja. Niech będzie to dzień zadumy nad historią i okazją do wyrażania uczuć patriotycznych. Pamiętajmy o wywieszeniu biało-czerwonych flag, uczestniczeniu w mszach za ojczyznę i innych formach manifestowania umiłowania Polski.

26-04-2016

Komunikat w sprawie Komisji RM w dn. 19.04.2016

Bielsko-Biała, 25.04.2016r.

 

KOMUNIKAT

 

Z inicjatywy Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bielsku- Białej Przemysława Drabka oraz Wiceprzewodniczącego Śląskiej Rady ds. Seniorów Henryka Wójtowicza, na posiedzeniu w dniu 19.04.2016r. Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, podjęto temat polityki senioralnej Województwa Śląskiego i Bielska-Białej.

 

Aktualną problematykę z zakresu gerontologii zaprezentowała Pani dr Izabela Zając-Gawlak. Znaczenie dla osób starszych organizacji pozarządowych na przykładzie Uniwersytetu III Wieku ( bariery i szanse) przedstawiła Pani Elżbieta Gacek. Pan Henryk Wójtowicz wskazał kwestie regionalnej i lokalnej polityki senioralnej, a przede wszystkim:

 

- koncepcję regionalnej i lokalnej polityki senioralnej w oparciu o zaktualizowaną w 2015 roku Strategię Polityki Społecznej Województwa Śląskiego,

 

- rekomendacje Marszałka Województwa Śląskiego Pana Wojciecha Saługi dla regionów w zakresie polityki senioralnej.

 

W toku dyskusji Pan Przemysław Drabek przedstawił wnioski w sprawie aktualizacji Miejskiego Programu na rzecz Osób Starszych na lata 2014-2020. Zmiany mają na celu wprowadzenie do programu działań, spójnych z programami wojewódzkimi oraz konkretnymi potrzebami seniorów z Bielska-Białej. Szczególnie istotnym wnioskiem jest podjęcie działań na rzecz włączenia Miasta Bielska-Białej do Światowej Sieci Miast Przyjaznych Osobom Starszym WHO.

 

Opracował HW

06-04-2016

Ta prosta i skuteczna inicjatywa ma na celu ułatwienie niesienia pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Pomoże w sytuacji, kiedy ratownicy medyczni, lekarze, strażacy muszą szybko reagować, a brak kontaktu z człowiekiem będącym np. po wylewie czy udarze może dramatycznie opóźnić akcję. Projekt skierowany jest do osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych, zakłada umieszczenie wszystkich ważnych informacji o osobie (pacjencie) w jednym miejscu.

W pudełku znajdą się ważne dane - telefony do osób najbliższych, informacje o chorobach, uczuleniach, przyjmowanych lekach oraz przebytych operacjach itp. (według odpowiedniej karty informacyjnej).

 

„Pudełko życia’’ powinno znajdować się w oznakowanym miejscu np. w lodówce. W Polsce po raz pierwszy projekt wprowadzono w Wejherowie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. O powstaniu projektu tak pisze pan Kozłowski Robert Z-ca Dyrektora MOPS

Strona główna :: O nas :: Struktura organizacyjna :: Działalność :: Aktualności :: Ogłoszenia :: Współpraca :: Filmy :: Galeria :: Pasje, Hobby i Twórczość :: Kontakt
wykonanie: www.kompmar.net.pl