Zarząd Oddziału Okręgowego

 w Bielsku-Białej

  AKTUALNOŚCI


 

04-12-2017
Konferencja poświęcona roli rad seniorów i organizacji pro-senioralnych w przygotowanie i realizację programów lokalnej i regionalnej polityki senioralnej

 

Dnia 30 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej odbyła się Konferencja poświęcona roli rad seniorów i organizacji pro-senioralnych w przygotowanie i realizację programów lokalnej i regionalnej polityki senioralnej.
 

Organizatorem spotkania byli:
Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 i Zarząd Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Bielsku-Białej.
 

Konferencję prowadził Pan Henryk Wójtowicz Wiceprzewodniczący Śląskiej Rady ds. Seniorów.
 

W spotkaniu uczestniczyli:
Wicestarosta Powiatu Bielskiego Pan Grzegorz Szetyński, Wicestarosta Powiatu Żywieckiego Pan Stanisław Kucharczyk, Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Pani Ewa Żak, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Pan Przemysław Drabek oraz członkowie i przedstawiciele rad seniorów subregionu południowego Województwa Śląskiego.
 

Uczestnicy w swoich wystąpieniach podnosili następujące kwestie:

 

  • podmiotowość seniorów w relacjach z samorządem
  • brak programów polityki senioralnej wykraczających poza tzw. ulgi dla seniorów
  • problem wizerunku seniorów
  • niedostrzeganie potencjału i możliwości seniorów z którego można korzystać
  • i szereg innych spraw (problemy z finansowaniem rad seniorów np. na szkolenia}
  • uczestnicy Konferencji zdecydowali o potrzebie cyklicznych spotkań poświęconych polityce senioralnej.
  • Konferencję uświetnił występ muzyczny Pani Marii Kuźniar-Renart.

 

Opracował: HW

 

Strona główna :: O nas :: Struktura organizacyjna :: Działalność :: Aktualności :: Ogłoszenia :: Współpraca :: Filmy :: Galeria :: Pasje, Hobby i Twórczość :: Kontakt
wykonanie: www.kompmar.net.pl