Zarząd Oddziału Okręgowego

 w Bielsku-Białej

  AKTUALNOŚCI


 

14-02-2017
AGEIZM - dyskryminacja ze względu na wiek!!!

Bielsko-Biała 14.02.2017
 

AGEIZM - dyskryminacja ze względu na wiek!!!
 

Dnia 7.02.br. odbyło się kolejne posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej. Między innymi zaproszeni zostali przedstawiciele Śląskiej Rady ds. Seniorów, dr Izabela Gawlak-Zając oraz  Henryk Wójtowicz - wiceprzewodniczący Śląskiej Rady ds. Seniorów.  Pani I. Gawlak-Zając przedstawiła problematykę tzw. srebrnej gospodarki, czyli możliwości wykorzystania potencjału wiedzy,doświadczenia, umiejętności osób starszych (inaczej 60+) na rynku pracy.
 

Pan Henryk Wójtowicz wskazał na ageizm, jako kluczową przeszkodę na drodze do społeczeństwa obywatelskiego czyli społeczeństwa dla wszystkich grup wieku.
 

 Przejawami dyskryminacji osób starszych w myśli, mowie, uczynkach i zaniedbaniach są:

 

  •  Lekceważenie
  •  Ośmieszanie
  •  Protekcjonalność
  •  Zaniedbanie czyli pomijanie potrzeb osób starszych
  •  Segregacja
  • Wszelkie formy wykluczenia np. wykluczenie cyfrowe Eksterminacja (urzędowa eutanazja).
     

W dalszej części wystąpienia p. Henryk Wójtowicz zaproponował utworzenie i prowadzenie strony www. Seniorzy dla Bielska-Białej przez Młodzieżową Radę Bielska-Białej, pana Przemysława Drabka Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej i Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów - Oddział Okręgowy. Kolejną inicjatywą do realizacji powinno być opracowanie „Przewodnika dla Seniora w Bielsku-Białej” .
                                                               

opr.H.W.
 

Strona główna :: O nas :: Struktura organizacyjna :: Działalność :: Aktualności :: Ogłoszenia :: Współpraca :: Filmy :: Galeria :: Pasje, Hobby i Twórczość :: Kontakt
wykonanie: www.kompmar.net.pl