/aktualnosci/news/45 Powiatowa Rada ds Seniorów

Zarząd Oddziału Okręgowego

 w Bielsku-Białej

  AKTUALNOŚCI


 

23-11-2015
Powiatowa Rada ds Seniorów

Na początku listopada br. miały miejsce spotkania konsultacyjne przedstawicieli Zarządu O/O PZERiI z władzami Powiatu Bielskiego (Starostą p. Andrzejem Płonką, Wicestarostą p. Grzegorzem Szetyńskim, Przewodniczącym Rady Powiatu p. Janem Borowskim). Strona związkowa przedstawiła projekt powołania do życia Rady ds. Seniorów  Powiatu Bielskiego.

Życzliwość i zrozumienie postulatów związkowców zaowocowało złożeniem 17 listopada br. następującego pisma.  

 

............................................................................

 

 

Bielsko-Biała, 12.11.2015r.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Zarząd Oddziału Okręgowego
w Bielsku-Białej
 ul. Sobieskiego 92
43-300 Bielsko-Biała
tel./fax : 33 812 52 55
e-mail: info@pzeribielsko.p
http://www.pzeribielsko.pl

Pan Andrzej Płonka     
Starosta Powiatu Bielskiego     

 

Zwracamy się z prośbą o rozpatrzenie inicjatywy powołania do życia Powiatowej Rady do Spraw Seniorów.
 

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 11 września 2015r. o osobach starszych (Dz.U.  z 2015r. poz.1705), która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.
 

Zmieniająca się struktura demograficzna polskiego społeczeństwa stawia przed państwem nowe wyzwania mające na celu zapewnienie osobom starszym warunków do wydłużenia aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej oraz samodzielnego, zdrowego i bezpiecznego życia. Aby sprostać tym wyzwaniom  należy prowadzić skuteczna politykę senioralną, która wymaga monitorowania problemów osób starszych. Monitoring polegać ma  na systematycznym i kompleksowym zbieraniu rozproszonych i  często niepełnych informacji dotyczących seniorów.
 

Powiatowa Rada do Spraw Seniorów będzie miała charakter konsultacyjny, doradczy, inicjatywny, a także  będzie mogła monitorować problemy i potrzeby środowiska osób starszych.
 

Powiatowa rada do Spraw Seniorów będzie zespołem , który w oparciu o zasoby wiedzy i doświadczenia środowiska osób starszych będzie współpracować z zarządem Powiatu i Radnymi Rady Powiatu w obszarze spraw lokalnych, a w szczególności dotyczących planowania i realizacji polityki senioralnej.
 

Do zadań rady będzie należała działalność m.in.:
- zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów
- wspieranie aktywności seniorów ( partycypacja społeczna , obywatelska i polityczna)

- profilaktyka i promocja zdrowia
- promocja mediów społecznościowych i przeciwdziałanie e- wykluczeniu
- promowanie tzw. dobrych praktyk na rzecz seniorów
- promowanie wolontariatu wewnętrznego i wolontariatu kompetencji

W naszym przekonaniu w skład Rady powinny wejść osoby działające na rzecz środowiska osób starszych, po jednym przedstawicielu z poszczególnych gmin Powiatu Bielskiego, co oznacza 10- cio osobową Powiatową Radę do Spraw Seniorów (poszerzoną o przedstawicieli Rady Powiatu i Starosty Bielskiego).
 

Jednocześnie deklarujemy współpracę i pomoc w procesie przygotowania stosownej uchwały i statutu Powiatowej Rady do Spraw Seniorów.


 

Wiceprzewodniczący Z. O/O PZERiI
w Bielsku-Białej
Henryk Wójtowicz
Przewodniczący Z. O/O PZERiI
w Bielsku-Białej
Janusz Gembala  

Strona główna :: O nas :: Struktura organizacyjna :: Działalność :: Aktualności :: Ogłoszenia :: Współpraca :: Filmy :: Galeria :: Pasje, Hobby i Twórczość :: Kontakt
wykonanie: www.kompmar.net.pl