/aktualnosci/news/44 Śląskie dla seniora

Zarząd Oddziału Okręgowego

 w Bielsku-Białej

  AKTUALNOŚCI


 

06-11-2015
Śląskie dla seniora

Śląskie dla seniora
 

W Katowicach dzień 20 października 2015 r. był dniem spotkania seniorów, mieszkańców  województwa śląskiego. Na zaproszenie Marszałka Województwa Śląskiego w uroczystościach tych brała udział  Teresa Opyrchał, przewodnicząca Komisji Kultury przy Oddziale Okręgowym PZERiI w Bielsku- Białej. Wojewódzki Dzień Seniora połączony z debatą w Muzeum Śląskim, którą zorganizowała "Gazeta Wyborcza" i Śląski Urząd Marszałkowski w ramach wspólnej akcji "DługoWIECZNI". W trakcie dyskusji panelowej pt. „Co zrobić, żebyśmy się lepiej przygotowali na srebrną falę?” poruszone zostały problemy osób starszych związane z utrudnieniami w korzystaniu z usług służby zdrowia, kwestie wyzwań stojących przed społeczeństwem, instytucjami i samorządami w związku z rosnącą liczbą seniorów. Uczestniczyli w niej Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego, Beata Małecka-Libera, wiceminister zdrowia, Jolanta Kwaśniewska, prezes Fundacji "Porozumienie bez Barier", olimpijczyk Władysław Kozakiewicz oraz dr Jarosław Derejczyk, dyrektor jedynego w Polsce Szpitala Geriatrycznego w Katowicach Szopienicach. W drugiej części dyskusji panelowej pt. "Jak możemy wspólnie działać na rzecz osób starszych?" zastanawiano się nad działaniami na rzecz usprawnienia polityki senioralnej.

 

Śląskie dla seniora - październik 2015

 

Marszałek Województwa Śląskiego, Wojciech Saługa poinformował, że rusza pakiet rozwiązań przeznaczonych dla osób starszych z naszego regionu. Jego ważnym elementem jest Śląska Karta Seniora, czyli projekt mający zapewnić osobom starszym wsparcie przez zaoferowanie specjalnych usług, ulg i uprawnień oferowanych przez instytucje kultury, rekreacji lub edukacji.
 

Drugim elementem programu senioralnego jest podpisane przez marszałka zarządzenie, które pozwala rozpocząć procedurę związaną z powołaniem Śląskiej Rady ds. Seniorów. „Chciałbym, żeby członkowie rady doradzali mi w kwestiach związanych z polityką senioralną. To seniorzy najlepiej wiedzą, z jakimi problemami na co dzień się borykają” - wyjaśniał marszałek Wojciech Saługa. Rozpoczęły się konsultacje dotyczące regulaminu Śląskiej Rady ds. Seniorów.
 

Śląska Rada ds. Seniorów ma być organem o charakterze opiniująco-doradczym i inicjatywnym działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej przy Marszałku Województwa Śląskiego. „Nie da się prowadzić dobrej polityki senioralnej w regionie bez słuchania głosu seniorów. Dlatego tak ważne jest dla mnie powołanie Rady. Chciałbym, żeby Rada wskazywała kierunki rozwoju, sugerowała najlepsze rozwiązania, podpowiadała, jakie działania podejmować należy na rzecz seniorów, by stale poprawiał się komfort ich życia" – podkreśla marszałek Wojciech Saługa.
 

Ostatnim ogniwem tego etapu tworzenia polityki senioralnej jest przygotowana specjalnie dla seniorów strona internetowa, która zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące Śląskiej Karty Seniora i Rady ds. Seniorów. W założeniu strona - seniorzy.slaskie.pl ma być miejscem wymiany informacji między seniorami. Znajdzie się na niej też lista instytucji i partnerów oferujących ulgi w ramach Śląskiej Karty Seniora.
 

Teresa Opyrchał
Źródło: www.sląskie.pl(Śląskie dla Seniora), Wyborcza.pl/długowieczni
 

Strona główna :: O nas :: Struktura organizacyjna :: Działalność :: Aktualności :: Ogłoszenia :: Współpraca :: Filmy :: Galeria :: Pasje, Hobby i Twórczość :: Kontakt
wykonanie: www.kompmar.net.pl