/aktualnosci/news/40 Wybrane zagadnienia lokalnej i regionalnej polityki senioralnej w pracy Zarządu O/O PZERiI Bielsku-Białej

Zarząd Oddziału Okręgowego

 w Bielsku-Białej

  AKTUALNOŚCI


 

21-09-2015
Wybrane zagadnienia lokalnej i regionalnej polityki senioralnej w pracy Zarządu O/O PZERiI Bielsku-Białej


Arystoteles określał politykę, jako rodzaj sztuki rządzenia państwem,
której celem jest dobro wspólne.
Senior czyli starszy z j. łac. senex-stary.

 

Z tych pojęć wyprowadza się definiowanie polityki senioralnej, jako:

- ogół działań organów administracji publicznej oraz innych organizacji i instytucji, które realizują zadania i inicjatywy
  kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się.


Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów jest podmiotem uprawnionym, a wręcz zobowiązanym
do aktywnego działania w sferze polityki senioralnej.

Takie podejście oznacza PARTYCPACYJNĄ koncepcję problematyki osób starszych, czyli uczestniczenie,  jako partner w rozwiązywaniu spraw środowiska seniorów .Partycypacja społeczna ,obywatelska, polityczna
to kierunek właściwej polityki senioralnej na najbliższe lata w regionie i w kraju.

 

Zagadnienia „szczególnej troski” to m.in.

 

Czynniki optymalizujące starzenie:

 • fizjologiczne,
 • środowiskowe.

 

Prognozy demograficzne:

 • podwójne starzenie
 • feminizacja
 • singularyzacja.

 

PSEUDOPOZYTYWNY stereotyp starości (wizerunek).

 

Jaka jest rzeczywistość bielskich seniorów.

 1. Jakie przepisy prawne ułatwiają , a jakie utrudniają życie seniorów regionie i w Bielsku- Białej. „Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020. „Projekt ustawy o osobach starszych. Inne regionalne
  i lokalne programy na rzecz seniorów, oraz(dyrektywy UE).
 2. Pogłębiające się zjawisko e-wykluczenia.

PROBLEMY SENIORÓW

 1. obiektywne ( materialne warunki życia)
 2. subiektywne (przygotowanie do starości)

EKSPONOWANIE EDUKACJI SENIORÓW


Propozycje Zarządu O/O PZERiI w Bielsku-Białej w sprawie uwag współpracy Urzędu Miasta w Bielsku-Białej
z organizacjami pozarządowymi.

 

Na rok 2015

 

» Przedstawiamy propozycje Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bielsku-Białej
   do projektu uchwały „ w sprawie programu współpracy gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi…..etc.”

 

Naszym zdaniem można by rozważyć podjęcie następujących zagadnień:

 

 • zjawisko singularyzacji starości,
 • zjawisko feminizacji starzenia się,
 • zjawisko e-wykluczenia,
 • wprowadzenie telefonu zaufania dla osób starszych np. jesienna linia,
 • rozpoczęcie procesu włączenia Bielska-Białej do Światowej Sieci Miast i Społeczności Przyjaznych Osobom Starszym,
 • zagadnienie lokalnego rynku pracy dla seniorów 50+ oraz 60+,
 • w zakresie edukacji nacisk na edukację prozdrowotną, obywatelską oraz nakierowaną na kompetencje informatyczne,
 • rozwój wolontariatu osób starszych w tym wolontariatu kompetencji!!,
 • promowanie tzw. silver economy.


Na rok 2016

 

» Przyłączenie się Bielska-Białej do Global Network of Age-friendly Cities,a tym samym podjęcie zmian,
    zmierzających do poprawienia swojej przychylności wobec ludzi starszych.

» Utworzenie bielskiego Centrum Seniora ,jako zaplecza logistycznego dla Rady Seniorów Miasta Bielsko- Białej.

» Poszerzenie bezpłatnych badań profilaktycznych w kierunku raka jelita grubego.

» Opracowanie bielskiej Karty Seniora.

» Powołanie w Bielsku-Białej kompetentnego (wykształcenie wyższe), Pełnomocnika ds. polityki senioralnej
    wzorem takich miast jak np. Gdańsk, Lublin itd.

 

Powyższe problemy były przedmiotem dyskusji, debaty z politykami w siedzibie Zarządu O/O PZERiI w Bielsku-Białej.

 

 • 15 kwietnia br. 

 

- p.Przemysław Koperski przedstawiciel SLD

 

 • 15 maja br.

 

- p.Stanisław Dąbrowa Wicemarszałek Woj. Śląskiego PSL
- p.Mirosław Szemla Wicewojewoda Woj. Śląskiego PSL
- p.Ryszard Wójcik Wiceprezes ZP PSL Powiatu Grodzkiego Bielsko-Biała
- p.Danuta Kożusznik Sekretarz ZP PSL Powiatu Cieszyńskiego
- oraz inni przedstawiciele PSL woj.śląskiego.

 

 • 15 września

 

- p.Stanisław Szwed poseł na Sejm PIS

- p. Przemysław Drabek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku- Białej PIS
- p.Grzegorz Puda Radny Miejski w Bielsku-Białej PIS

 

Opracował Henryk Wójtowicz

 

 

 


 

Strona główna :: O nas :: Struktura organizacyjna :: Działalność :: Aktualności :: Ogłoszenia :: Współpraca :: Filmy :: Galeria :: Pasje, Hobby i Twórczość :: Kontakt
wykonanie: www.kompmar.net.pl