/aktualnosci/news/36 Współpraca PZERiI z ZUS

Zarząd Oddziału Okręgowego

 w Bielsku-Białej

  AKTUALNOŚCI


 

03-08-2015
Współpraca PZERiI z ZUS

Współpraca PZERiI z ZUS
 

Dnia 29 lipca br. w siedzibie Zarządu O/O PZERiI w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie związkowców z zaproszonym gościem, Dyrektorem ZUS Oddział w Bielsku-Białej  p. Barbarą Adamską.
 

Dyskutowano o poszerzeniu współpracy w monitorowaniu i realizacji potrzeb środowiska emerytów, rencistów i inwalidów. Uzgodniono sposób komunikacji, przekazywania informacji z większym niż dotychczas wykorzystaniem mediów społecznościowych , stron www. Kontynuowane będą cykliczne dyżury pracowników ZUS w siedzibie PZERiI w Bielsku-Białej i w Czechowicach-Dziedzicach.
 

 

Związkowcy przedstawili problemy środowiska, a między innymi:
 

-brak jakiegokolwiek wsparcia finansowego w założeniu i prowadzeniu strony internetowej co w perspektywie pogłębia proces  E-wykluczenia seniorów w tym osób niepełnosprawnych (aktualne finansowanie, to składki emerytów ,rencistów i inwalidów).
 

-problemy partycypacji obywatelskiej i społecznej ( kultywowanie tzw. klientelizmu ) np. odrzucenie kandydata PZERiI  do składu Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych (mimo że na terenie miasta 650 osób członków PZERiI ma orzeczenie o inwalidztwie).
 

-narastający deficyt tzw. „Dobrych praktyk” na rzecz seniorów, chlubnym wyjątkiem jest Dyrektor bielskiego ZGM  p. Anna  Nawrocka.
 

-złe praktyki w skali kraju to np. zablokowanie projektu darmowych leków przez Ministra Zdrowia     p. Mariana Zembalę. Adresatem  projektu były osoby powyżej 75 lat, nieprzekraczające progu najniższej emerytury tj.ok.760 zł. netto, a także samodzielnie prowadzące gospodarstwo domowe.
 

W skali lokalnej przykładem jest w Bielsku-Białej wykluczenie seniorów z bezpłatnych badań profilaktycznych w kierunku:
 

Cyt. ”1.Nowotworów Płuc i  Grużlicy  Płuc Adresaci: osoby w wieku 40-65 lat tj. urodzonych w latach 1950-1975.”
 

Cyt ”4.Chorób Układu Krążenia. Adresaci: osoby w wieku 30-60 lat tj. urodzonych w latach 1955-1985”.
 

Dodatkową barierą jest tzw. Limit.
 

Środowisko  seniorów jest głęboko zaniepokojona  kryzysem finansów bielskich szpitali np. problemy zadłużenia Szpitala Miejskiego.
 

Niosącym otuchę była deklaracja p. dyr. B.Adamskiej w sprawie pomocy w modernizacji siedziby Zarządu O/O PZERiI . Ponadto przedstawiciele Naszego Związku zostali zaproszeni do siedziby ZUS na uroczystość z okazji Międzynarodowego  Dnia  Seniora  w październiku br.

 

Henryk Wójtowicz

 

  

  
 

Strona główna :: O nas :: Struktura organizacyjna :: Działalność :: Aktualności :: Ogłoszenia :: Współpraca :: Filmy :: Galeria :: Pasje, Hobby i Twórczość :: Kontakt
wykonanie: www.kompmar.net.pl