Zarząd Oddziału Okręgowego

 w Bielsku-Białej

  AKTUALNOŚCI


W dniu 15 lutego 2024 obradował V Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Bielsku- Białej. W obradach brali dział zaproszeni goście:

Przewodnicząca Zarządu Głównego p. Elżbieta Ostrowska, Sekretarz Zarządu Głównego p. Katarzyna Lenkiewicz,

p. Marcin Tomecki Dyrektor Oddziału ZUS  oraz p. Stanisław Kucharczyk Wicestarosta Powiatu Żywieckiego.

 

Oddział Okręgowy PZERII w Bielsku-Białej działa poprzez Oddziały Rejonowe oraz Koła Terenowe podległe bezpośrednio Oddziałowi 

 

 

Lp.

 

Rejon

 

Ilość członków

1

Andrychów

               707

2.

Chełmek

               621

3.

Cieszyn

               1 351

4.

Oświęcim

               821

5

Wadowice

778

6

Węgierska Górka

537

7

Żywiec

918

8

Czechowice-Dziedzice

867

9

Bielsko-Biała

3 480

 

 

 

Ilość członków skupionych w Poddziale Okręgowym w Bielsku-Białej plasuje nas na 6 miejscu w kraju.

Kadencja obejmowała lata 2019-2023. Zarząd Oddziału Okręgowego kierował działalnością Związku zgodnie ze statutem i wyniki swojej działaności przedstawił na Zjezdzie Delegatów.

 

W okresie sprawozdawczym szczególną uwagę zwracano na:

-  prowadzenie wszelkich prac i poczynań zgodnie ze Statutem i wytycznymi Zarządu Głównego,

-  współdziałanie z terenowymi organami administracji publicznej i samorządowej oraz
   z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi,

-  organizowano nadzór nad działalnością oddziałów rejonowych i kół bezpośrednio podległych
   Zarządowi Oddziału Okręgowego,

-  dysponowanie środkami finansowymi oddziału i jego majątkiem ruchomym w ramach
                 budżetu,

-  kierowanie sprawami personalnymi w biurze Zarządu Oddziału.

 

W codziennej działalności Koła skupione w oddziale utrzymują ścisłe kontakty i współpracują z :

 - Kołami Gospodyń Wiejskich

 - Strażakami

 - ogniwami związków zawodowych

 - pomocą społeczną

 - samorządami mieszkańców

 - klubami seniorów

i  innymi organami i organizacjami

 

Zarząd Oddziału Okręgowego dla swoich członków i ich rodzin organizuje wiele przedsięwzięć między innymi:

                - wycieczki szczególnie 1 dniowe przeciętnie 1 w miesiącu

                - uczestnictwo w imprezach kulturalnych

                - prowadzi dopłaty do biletów kolejowych

                - udziela zapomogi pieniężne dla członków w szczególnej niekorzystnej sytuacji materialnej

                - organizuje paczki i upominki

                - prowadzi związkową Kasę Pogrzebową  

                - prowadzi dla wszystkich kół, rejonów okręgu działalność kasową

W czasie Zjazdu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Oddziału Okręgowego, Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Koleżeńskiego i wysłuchaniu dyskusji zgromadonych Delegatów, do najważniejszych zadań na najbliższe 5 lat uznano:

1. występowanie do władz z wnioskami o dotacje wspierające naszą działalność

 

2. rozbudowę działalności związku, poprzez proponowanie atrakcyjnego programu imprez, kultury itp.

 

3. współdziałanie w organizacji działalności związkowej i podniesienie jakości pracy związkowej kierując się obowiązującymi przepisami i wytycznymi Zarządu Głównego

 

4. organizowanie i mobilizowanie członków do wzajemnych kontaktów w celu pogłębienia i rozszerzenia różnych forma działania.

 

5. kontynuowanie sprawdzonych form działalności, dotyczące organizacji czasu wolnego, poprzez organizacje spotkań, wieczornic   wycieczek, jubileuszy itp.

 

6. pozyskiwanie członków wspierających

 

7. udzielanie pomocy i wsparcia związkowym zespołom artystycznym i ludowym, twórcom działającym w PZERiI

 

8. wzbogacenie o nowe treści i formę działalności związkowej poprzez współpracę z Miejskimi Ośrodkami Kultury i Gminnymi.

9. podejmowanie działań w ramach uprawnień statutowych w polityce społecznej i ubezpieczeniowej nie pozwalającej na obniżenie  naszej egzystencji

W czasie Zjazdu szczególne podziękowania  złożono panu Januszowi Gębali, który przewodniczył Oddziałowi Okręgowemu przez 3 kadencje. Dla wyróżniających się działaczy Zarząd Główny przyznał Złote Odznaki Honorowe.

 

W czasie trwania Zjazdu wybrano 25 osobowe Plenum Oddziału Okręgowego oraz siedmioosobowe prezydium.

 

Strona główna :: O nas :: Struktura organizacyjna :: Działalność :: Aktualności :: Ogłoszenia :: Współpraca :: Filmy :: Galeria :: Pasje, Hobby i Twórczość :: Kontakt
wykonanie: www.kompmar.net.pl