/aktualnosci/news/107 Klub Zdrowia Emeryt Rudzica - PZERiI koło nr 19 w Rudzicy

Zarząd Oddziału Okręgowego

 w Bielsku-Białej

  AKTUALNOŚCI


 

15-11-2019
KLUB ZDROWIA EMERYT W RUDZICY

 

Na początku całe przedsięwzięcie wydawało się mało realne, gdyż pomysłodawcy nie umieli wskazać pomieszczenia ani też źródła finansowania całego projektu. Mimo to zobowiązano zarząd koła do rozpoczęcia starań w poszukiwaniu pomieszczenia i sponsora. O dziwo sponsora udało się pozyskać dość szybko, może dlatego, że projekt wydawał się mało realny, a obiecać ponoć nie jest grzechem.

 

W rozmowach seniorzy argumentowali potrzebę powstania takiego klubu dbałością o zdrowie i możliwością spotkania się z rówieśnikami, gdyż często dokucza im samotność, która prowadzi do depresji, a rehabilitacja, relaksacja i inne formy aktywizacji są dla nich bardzo ważne. Po długich staraniach i wielu rozmowach nieoczekiwanie z pomocą przyszedł Sołtys Rudzicy i jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy Jasienicy Czesław Machalica. Zna on przysłowiowy każdy kąt w Rudzicy, wszak funkcję sołtysa sprawuje nieprzerwanie od wielu lat. W pierwszych rozmowach emeryci wskazali pewne lokalizacje, ale po bliższych oględzinach pomieszczenia te nie spełniały podstawowych warunków technicznych, a ich adaptacja wiązała by się z dużymi nakładami finansowymi. Na szczęście Pan Czesław szybko wskazał inne pomieszczenia w Ośrodku Zdrowia w Rudzicy, które nadawały się do adaptacji.

 

To był moment przełomowy całego projektu, teraz należało pozyskać przychylność dla tego pomysłu Pana Wójta Gminy Jasienicy Janusza Pierzynę. Tu nie było problemu. Po szczegółowym zapoznaniu z projektem i zasadami funkcjonowania Klubu Pan Wójt zaakceptował pomysł. Dał zarządowi zielone światło do dalszego działania, to jest przekonania radnych, aby znaleźli środki na zakup materiałów budowlanych do remontu, natomiast niezbędne prace remontowe pomieszczeń zobowiązali się wykonać sami emeryci. Radni Gminy Jasienicy na czerwcowej sesji pozytywnie rozpatrzyli naszą prośbę i przekazali dalszy nadzór nad projektem Panu Janowi Matuszkowi kierownikowi Gminnego ZOZ-u w Jasienicy. Współpraca z Panem kierownikiem układała się bardzo dobrze. Nadzorował prace remontowe i jednocześnie wspierał dobrą radą. W lipcu rozpoczęto prace adaptacyjne, wylano nowe posadzki i wzmocniono je siatka, wykonano nową instalację elektryczną wraz z zabezpieczeniem przeciw porażeniowym, wyrównano ściany i położono nową strukturę, na posadzkach położono nową glazurę, wymieniono czworo drzwi, pomalowano pomieszczenia wraz z klatką schodową. Większość prac wykonali sami emeryci. W sumie przepracowano społecznie ponad 400 godzin.

Remont zakończono w sierpniu, a wyremontowane pomieszczenia wyglądały imponująco. Jednak radość i entuzjazm emerytów trwał krótko. Przyszedł czas na wyposażenie klubu w niezbędne urządzenia i tu przykra niespodzianka. Rozmowy zarządu ze sponsorami zaczęły się komplikować. Firmy, które obiecały jeszcze przed remontem wyposażyć klub emerytów w niezbędny sprzęt i urządzenia, zaczęły się wycofywać. Stawiały emerytom warunki, których zarząd koła nie był w stanie zaakceptować.

 

I tak trzy tygodnie przed planowanym otwarciem klubu emeryci zostali bez sprzętu i sponsorów. W oczach zarządu pojawiło się widmo gorzkiej porażki, koniec marzeń o Klubie Zdrowia EMERYT. Zaczęto rozpaczliwie szukać nowych sponsorów i wsparcia w oddziele okręgowym PZERiI w Bielsku-Białej. Bezskutecznie. Po naradzie zarząd koła nr 19 postanowił jednogłośnie o potrzebie ratowania zagrożonego projektu i zwrócił się z prośbą o pomoc do mieszkańców Rudzicy. Po naszym apelu i tu miłe zaskoczenie, w krótkim czasie znalazły się osoby fizyczne, w tym głównie emeryci naszego koła (a jest ich ponad 150) z Rudzicy i okolic oraz ich rodziny, którzy zmobilizowali się i przekazali w postaci darowizn niezbędny sprzęt do uruchomienia Klubu. Dzięki ich ofiarności i wsparciu finansowemu Urzędu Gminy w Jasienicy oraz bezpłatnemu użyczeniu pomieszczeń na Klub na okres 3 lat możliwe było w dniu 24.10.2019 r otwarcie naszego Klubu. Do uroczystego przecięcia wstęgi poproszono zaproszonych gości w osobach Wójta Gminy Jasienica Janusza Pierzynę, Przewodniczącego Rady Gminy Jasienicy Czesława Machalicę oraz Przewodniczącego Oddziału PZERiI w Bielsku-Białej Mariana Mędrzaka. Otwarcie Klubu połączono z obchodami Międzynarodowego Dnia Seniora, który przygotowano w GOK-u w Rudzicy. Piękny program artystyczny dla swoich dziadków przygotowały dzieci z naszej szkoły pod kierownictwem Pani Pauliny Majewskiej - Ćwigoń. Spotkanie uwieńczył uroczysty obiad przygotowany przez nasze niezastąpione Seniorki.

 

Zarząd PZERiI, koło nr 19 w Rudzicy, dziękuje wszystkim osobom, firmom i instytucjom
za zaangażowanie w realizację tego projektu.

 


 

 

Klub Zdrowia Emeryt zaprasza wszystkich emerytów rencistów i inwalidów z Rudzicy i najbliższych okolic

na pyszne herbatki ziołowe, połączone z zabiegami relaksującymi

w każdy wtorek i czwartek od godziny 9.00 do 12.00

 

- zapisy pod tel. 530 604 668

 


 

 

Zapraszamy.

Klub jest dla WAS.

Zarząd Koła nr 19 w Rudzicy.

 

     

 

Strona główna :: O nas :: Struktura organizacyjna :: Działalność :: Aktualności :: Ogłoszenia :: Współpraca :: Filmy :: Galeria :: Pasje, Hobby i Twórczość :: Kontakt
wykonanie: www.kompmar.net.pl