/aktualnosci/news/103 IV OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW

Zarząd Oddziału Okręgowego

 w Bielsku-Białej

  AKTUALNOŚCI


 

20-05-2019
IV OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW

P0RZĄDEK OBRAD

9.00-10.00

  1. Otwarcie Zjazdu

  2. Wybóe przewodniczacego i sekretarza Zjazdu

  3. Powołanie Prezydium Zjazdu

  4. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad

  5. Wybór Komisji zjazdowych: mandatowej, wnioskowej, wyborczej skrutacyjnej

  6. Podjęcie uchwały o liczbowym skladzie: Zarządu Okregowego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Koleżenskiego, Delegata na Zjazd Krajowy

  7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej

  8. Podjęcie uchwały o sposobie głosowania

  9. Wystąpienie zaproszonych gości

 

10.00 – 10.30 Przerwa

10.30 – 11.30

 

              10. Wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Oddziału Okręgowego, odznaczenia

11. Sprawozdanie z dzialalności finansowej i Związkowej Kasy Pogrzebowej

12. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej

13. Sprawozdanie Okręgowego Sądu Koleżeńskiego

 

11.30 – 13.00

               14. Dyskusja plenarna

 

13.00 – 13.30 Przerwa obiadowa

 

13.30 -15.00

15. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej, podjęcie uchwały programowej i udzielenie absolutorium ustępującemu      Zarządowi Okręgowemu

16.. Sprawozdanie Komisji Wyborczej i Wybory Władz Związku Okręgowego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Koleżenskiego i Delegata na Zjazd Krajowy

17. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej

18. Wybory

19. Ukonstytuowanie Władz Związku: Zarządu Okręgowego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Koleżeńskiego

20. Zakończenie Zjazdu. 

 

Strona główna :: O nas :: Struktura organizacyjna :: Działalność :: Aktualności :: Ogłoszenia :: Współpraca :: Filmy :: Galeria :: Pasje, Hobby i Twórczość :: Kontakt
wykonanie: www.kompmar.net.pl